CineFilipino Film Festival 2016 Reviews, Part 1

A Lotto Like Love, Ang Taba Ko Kasi and Ang Tulay ng San Sebastian.